Ф о р м а    з а п и т у    н а    і н ф о р м а ц і ю


Великовулизькому сільському голові
Когутяку В.В.
__________________________________
__________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова

___________________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
___________________________________


ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ


            Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого Ви хотіли отримати доступ)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
або
            Я б хотів отримати доступ до інформацію про… (загальний опис інформації)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відповідь прошу надати:
Поштою  (вказати поштову адресу)
Факсом  (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати E-mail/)
В усній формі  (вказати номер телефону)
 


______________________                  ___________________
               (дата)                                                       (підпис)

*Запит подається до сільської ради, де можна отримати відповідний зразок запиту.
*Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації.