Основними нормативно-правовими актами,що регулюють питання зарахування дітей до закладу дошкільної освіти є :

-         Закон України «Про дошкільну освіту».

Зарахування дітей до закладу  здійснюється як правило до початку нового навчального року за наказом  його керівника, відповідно до території обслуговування.

Підставою для зарахування є:

-         Заява батьків ,або осіб які їх замінюють.

-         Медична довідка форма №086

-         Копія свідоцтва про народження.