Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Органи місцевого самоврядування у Тиврівському районі чітко реалізують ці постулати основного закону України. І у цьому нам допомагає абсолютна співпраця і взаєморозуміння між собою, і з районним керівництвом.
 

Ми радо вітаємо Вас на нашому сайті!
Ми відкриті до спілкування і співпраці!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!!! Розпорядженням начальника управління персоналу – заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил Ураїни від 17.10.2017 № 116/9/3/7075 надано дозвіл на доукомплектування військової частини А1119, що у м. Калинівка, Вінницької області. Надаємо перелік вакантних посад, які підлягають комплектуванню: ОФІЦЕРСЬКИЙ СКЛАД: · начальник технічного відділення (1 посада); · начальник продово ....

Детальніше

30 серпня, Кабінет Міністрів України підтримав проект постанови, який є абсолютно новий по філософії та структурі нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Проект постанови розроблено на виконання Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік з метою оптимізації структури грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу відповідно до умов проходження служби та підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців, який узгоджено з мінімально ....

Детальніше

04.05.2017 Президентом України підписано Закон України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей)”. Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, а саме стаття 16-2 викладена в новій редакції. Таким чином одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатно ....

Детальніше

1. Залучити до військової служби за призовом осіб офіцерського складу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України: віком до 43 років; які не проходили військової служби; пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу; склали встановлені іспити; мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра; яким присвоєно відповідне військове звання офіцера запасу; які перебувають на загальному військовому облі ....

Детальніше

На сьогодні право першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва надається відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”: - учасникам бойових дій та особам, прирівняних до них; - інвалідам війни; - учасникам війни; - сім’ям загиблих військових, деяких інших осіб. Водночас через обмеженість такого ресурсу як земля, органи місцевого самоврядування ....

Детальніше

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом і звільняються зі служби, ВИПЛАЧУЄТЬСЯ одноразова грошова допомога у відсотках місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби: за станом здоров’я – у розмірі 50 відсотків; за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умо ....

Детальніше